­

Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI, is voldaan. (Algemeen Reglement Elektrische Installaties)

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid van personen en behoud van goederen te garanderen, en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd.

Benodigde documenten

Bij de keuring dient u een ééndraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak- en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen in 3 exemplaren.

Wanneer is een elektrische keuring noodzakelijk?

Een keuring van de huishoudelijke elektrische installatie is verplicht bij:

1. Indienststelling van

  • een nieuwe installatie
  • een beduidende uitbreiding of belangrijke wijziging van installaties
  • een tijdelijke installatie (o.a. werfkasten)

 

2. een verzwaring van de aansluiting

3. om de 25 jaar

4. in geval van een verkoop van een wooneenheid

De keuring van de elektrische installaties is in de drie Gewesten van ons land verplicht.

Andere keuringen

Verder kunnen wij u ook helpen met allerhande andere Technische Controles:

  • Keuring Elektriciteit
  • Keuring Aardgas
  • Keuring Privé-riolering
  • Keuring Drinkwater
Een vraag? Bel of WhatsApp 0474 41 88 15

 

­